คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า raise
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lift; uplift; upraise; upheave
คำที่คล้ายกัน : ชู
ตัวอย่างประโยค : เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ
ความหมายภาษาไทย : เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ