คำว่า ' จงฟัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า listen
ตัวอย่างประโยค : พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน
ความหมายภาษาไทย : สั่งให้ฟัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ