คำว่า ' ไม่เชิง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า not completely
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : not really; not exactly; not quite; incompletely; partially; not fully; not thoroughly
คำที่คล้ายกัน : ไม่ทีเดียว
ตัวอย่างประโยค : มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง
ความหมายภาษาไทย : ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ