คำว่า ' ไม่เจียมกะลาหัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า overrate one's ability
คำที่คล้ายกัน : ไม่เจียม
ตัวอย่างประโยค : พวกคนใช้เหล่านี้ไม่เจียมกะลาหัว
ความหมายภาษาไทย : ไม่เจียมตัว, ไม่รู้จักประมาณตน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ