คำว่า ' รังผึ้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า radiator
หน่วยนับ : แผง
ตัวอย่างประโยค : เขาเอาปลายเหล็กหมุนหน้าหม้อสอดเข้าในรูที่อยู่ใต้รังผึ้ง
ความหมายภาษาไทย : เครื่องสำหรับระบายความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์ มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ