คำว่า ' รับสั่ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า say
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : speak
คำที่คล้ายกัน : ตรัส, พูด, กล่าว, บอก
รากศัพท์ : (ราชา)
ตัวอย่างประโยค : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยรับสั่งว่า เริ่มมีความสนพระทัยในการอ่าน ก็ด้วยการเริ่มต้นอ่านสามก๊ก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ