คำว่า ' ราชาวลี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า royal lineage
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : royal blood
คำที่คล้ายกัน : ราชันย์
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : เชื้อสายของพระราชา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ