คำว่า ' รี้พล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า army
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : troops; an array of soldiers or forces; battalions
คำที่คล้ายกัน : กระบวนทหาร, กองทหาร
ตัวอย่างประโยค : สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ