คำว่า ' ร่วมอุทร ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า of the same mother
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : to be born of the same mother; having the same mother
คำที่คล้ายกัน : ร่วมท้อง, ร่วมแม่
คำตรงกันข้าม : ต่างแม่,คนละแม่
ความหมายภาษาไทย : มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ