คำว่า ' ร้องฎีกา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า petition
ความหมายภาษาไทย : ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ