คำว่า ' ร.น. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า R.N.(The Royal Navy)
คำที่คล้ายกัน : ราชนาวีไทย
ตัวอย่างประโยค : วิทย ุ2 ร.น.ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ