คำว่า ' ร.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hospital
คำที่คล้ายกัน : โรงพยาบาล
หน่วยนับ : แห่ง, โรง
ตัวอย่างประโยค : ร.พ.หลายแห่งในกรุงเทพมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่ทันสมัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ