คำว่า ' ร.ร. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า school
คำที่คล้ายกัน : โรงเรียน, สถานศึกษา, พิทยาคาร
หน่วยนับ : โรง, แห่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ