คำว่า ' บุหงา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed)
คำที่คล้ายกัน : บุหงารำไป
ตัวอย่างประโยค : ฉันไปช่วยเพื่อนทำบุหงาขายอยู่พักหนึ่งตอนที่ตามพ่อไปราชการ
ความหมายภาษาไทย : ดอกไม้ชนิดต่างๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ