คำว่า ' ใบทอง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Graptophyllum pictum Griff
คำที่คล้ายกัน : ใบเงินใบทอง
ตัวอย่างประโยค : เขาเชื่อว่าถ้ามีใบทองไว้ประดับที่บ้าน ก็จะมีเงินทองตามมาด้วย
ความหมายภาษาไทย : ชื่อเรียกใบเงินชนิด Graptophyllum pictum Griff. ที่พื้นใบสีเขียว กลางใบเหลือง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ