คำว่า ' เบื้อ 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be quiet
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dumb
คำที่คล้ายกัน : เงียบ, เบื้อใบ้
ตัวอย่างประโยค : เธอนั่งเบื้ออยู่นานแล้วไม่พูดไม่จาอะไรสักคำ
ความหมายภาษาไทย : นิ่งเฉยไม่พูดไม่จา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ