คำว่า ' บานตะไท ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า great deal of
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : plenty of
คำที่คล้ายกัน : บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : ฉันไม่สนใจมรดกอันบานตะไทของคุณปู่นักหรอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ