คำว่า ' บึก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Pangasianodon gigas
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scaleless fresh-water
คำที่คล้ายกัน : ปลาบึก
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
ความหมายภาษาไทย : ปลาน้ำจืดชนิด Pangasianodon gigas ในวงศ์ Schilbeidae ไม่มีเกล็ด ตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ท้องกลม มีหนวดสั้นมากข้างละ 1 เส้นที่มุมปาก ไม่มีฟัน ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็ก ลำตัวด้านหลังสีเทาปนน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ