คำว่า ' บท ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า chapter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lesson; part; episode
คำที่คล้ายกัน : เรื่อง, ตอน
หน่วยนับ : บท
ตัวอย่างประโยค : อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น
ความหมายภาษาไทย : ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ