คำว่า ' บท ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า chapter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lesson
ตัวอย่างประโยค : ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ