คำว่า ' บดีพรต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า loyalty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a woman who is loyal to her husband
คำที่คล้ายกัน : บดีวรดา
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ความหมายภาษาไทย : การซื่อสัตย์ต่อสามี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ