คำว่า ' บดบัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hide
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : eclipse; obscure; darken; overshadow; conceal
คำที่คล้ายกัน : บัง, พราง
คำตรงกันข้าม : เปิด, เผย, แสดง
ตัวอย่างประโยค : คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด
ความหมายภาษาไทย : กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ