คำว่า ' บด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า grind
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crush; pulverize; roll
คำที่คล้ายกัน : โขลก, ตำ
ตัวอย่างประโยค : เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร
ความหมายภาษาไทย : ทำให้แหลกหรือแตกออก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ