คำว่า ' บงสุกุล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า yellow robe drawn by a Buddhist
คำที่คล้ายกัน : บังสุกุล
หน่วยนับ : ผืน
ความหมายภาษาไทย : เรียกผ้าที่พระภิกษุชักออกจากศพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ