คำว่า ' บงการ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า command
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : order; direct; dictate
คำที่คล้ายกัน : สั่ง, ออกคำสั่ง
ตัวอย่างประโยค : ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นคนบงการสั่งฆ่าเจ้าพ่อคนนี้
ความหมายภาษาไทย : ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ