คำว่า ' บงกช ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lotus
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Nelumbium speciosum
คำที่คล้ายกัน : อุบล, ปทุม, บัว, ดอกบัว
หน่วยนับ : ดอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ