คำว่า ' บกพร่อง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า defect
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : default; neglect
คำที่คล้ายกัน : สะเพร่า
คำตรงกันข้าม : สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค : เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ
ความหมายภาษาไทย : ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ