คำว่า ' บกพร่อง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า defectively
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : faultily
คำที่คล้ายกัน : สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง
คำตรงกันข้าม : สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค : พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ
ความหมายภาษาไทย : ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ