คำว่า ' น้ำผึ้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า honey
ตัวอย่างประโยค : คุณป้าเอาน้ำผึ้งมาผสมกับดินสอพองเพื่อพอกหน้า
ความหมายภาษาไทย : น้ำหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ