คำว่า ' นำทาง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lead
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : guide; beacon; conduct
คำที่คล้ายกัน : ชี้ทาง, พาไป, นำไป, พาไป
ตัวอย่างประโยค : พวกเราให้คนในหมู่บ้านช่วยนำทางไปน้ำตก
ความหมายภาษาไทย : พาไปโดยมีผู้อื่นตาม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ