คำว่า ' น่าพอใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be satisfiable
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be gratifiable; be contentable; be pleasant
คำที่คล้ายกัน : ดี, ถูกใจ
คำตรงกันข้าม : ไม่น่าพอใจ
ตัวอย่างประโยค : ผลงานของเขาที่ออกมาน่าพอใจมาก ไม่เสียแรงที่ใช้เวลานาน
ความหมายภาษาไทย : เป็นที่ถูกใจ, เป็นที่ชอบพอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ