คำว่า ' นาปี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า in-season rice field
คำตรงกันข้าม : นาปรัง
ตัวอย่างประโยค : ชาวนามักจะทำนาปีในช่วงฤดูฝน
ความหมายภาษาไทย : การทำนาในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ