คำว่า ' น่านับถือ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be respectable
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be estimable; be honorable
คำที่คล้ายกัน : น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่าเชื่อถือ
คำตรงกันข้าม : น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค : น้ำใจของเขาที่มีต่อเพื่อนน่านับถือเป็นอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ