คำว่า ' ทางเข้าออก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doorway
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gateway
หน่วยนับ : ทาง
ตัวอย่างประโยค : ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ