คำว่า ' ท้าย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า last
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : final; ultimateness
คำที่คล้ายกัน : ตอนจบ, ปลาย, สุดท้าย, ท้ายสุด, หลังสุด, ในที่สุด
คำตรงกันข้าม : ตอนต้น, ตอนแรก
ตัวอย่างประโยค : นิทานเรื่องนี้ ท้ายเรื่องได้ให้คติสอนใจไว้ด้วย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ