คำว่า ' ทิศใต้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า South
คำที่คล้ายกัน : ทิศทักษิณ
คำตรงกันข้าม : ทิศเหนือ
ตัวอย่างประโยค : ทิศใต้ของไทยมีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย
ความหมายภาษาไทย : ทิศที่อยู่ทางใต้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ