คำว่า ' ที่เขี่ยบุหรี่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ashtray
หน่วยนับ : อัน
ตัวอย่างประโยค : เขาหยิบโครงเหล็กสำหรับตั้งที่เขี่ยบุหรี่มาไว้ในมือ
ความหมายภาษาไทย : ภาชนะรองรับเถ้าบุหรี่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ