คำว่า ' ฮอร์โมน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hormone
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : หน้าที่หนึ่งของฮอร์โมนคือ คอยดูแลตรวจตราว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้เป็นปกติ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อสารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกาย มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ