คำว่า ' ทัดดอกไม้ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า part of the body
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : part of the body between the ear and the temple
หน่วยนับ : ข้าง
ตัวอย่างประโยค : โจรใช้ไม้หน้าสามตีเขาที่บริเวณทัดดอกไม้
ความหมายภาษาไทย : ส่วนอวัยวะบริเวณระหว่างหูกับขมับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ