คำว่า ' ทั้ง ' ( PRON )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า whole
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : entire; all
คำที่คล้ายกัน : ทั่ว, รวมหมด, ตลอด
ตัวอย่างประโยค : เด็กๆ ดีใจกันทั้งโรงเรียน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ