คำว่า ' ทะแม่ง ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suspiciously
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : strangely; queerly
คำที่คล้ายกัน : ทะแม่งๆ, ชอบกล
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ
ความหมายภาษาไทย : มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ