คำว่า ' ทองหยอง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gold ornament
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ornament
คำที่คล้ายกัน : ทองรูปพรรณ, ทอง
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : ยายคิดว่าจันทราเป็นสาวเป็นนาง ควรจะมีทองหยองติดตัวบ้าง
ความหมายภาษาไทย : ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ