คำว่า ' ท้อแท้ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tired
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : weary; down hearted; downcast; feel dejected
คำที่คล้ายกัน : อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง
ตัวอย่างประโยค : ก้องรู้สึกท้อแท้อย่างมาก หลังจากที่ได้ทราบว่าตนสอบไม่ผ่าน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ