คำว่า ' ฉะอ้อน ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า slender
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dainty; delicate; slim; thin
คำที่คล้ายกัน : กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน
คำตรงกันข้าม : ใหญ่โต, เทอะทะ
ตัวอย่างประโยค : เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างฉะอ้อนฉะแอ้นมาก
ความหมายภาษาไทย : รูปร่างเล็ก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ