คำว่า ' คนอ่าน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reader
คำที่คล้ายกัน : ผู้อ่าน
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : การเขียนประโยคกำกวมแบบนี้อาจทำให้คนอ่านตีความผิดไป
ความหมายภาษาไทย : บุคคลที่เป็นคนดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือของงานเขียนต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ