คำว่า ' ฉบับ ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า copy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : issue
หน่วยนับ : ฉบับ
ตัวอย่างประโยค : บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ