คำว่า ' ฉกาจฉกรรจ์ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ferociously
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bravely; strongly; violently; fiercely; fearlessly; courageously
คำที่คล้ายกัน : เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ
ตัวอย่างประโยค : ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ