คำว่า ' ฉกาจฉกรรจ์ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า serious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : severe; violent
คำที่คล้ายกัน : รุนแรง, หนักหน่วง, สาหัส
ตัวอย่างประโยค : เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ