คำว่า ' ฉกาจ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intelligent
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ingenious; clever; bright
คำที่คล้ายกัน : ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ