คำว่า ' ฉกรรจ์ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า serious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : severe; intense; mortal; dangerous; critical
คำที่คล้ายกัน : รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
ตัวอย่างประโยค : ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า
ความหมายภาษาไทย : อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ